Over Karin Penning

foto van karin penning

Karin Penning

Penning Architectuur en Stedenbouw is in 1994 opgericht door ir. Karin H.W. Penning, architect BNA.

Daarvoor was ze o.a. werkzaam in Barcelona waar ze voor Bach i Mora arquitectes  te Barcelona aan het hockeystadion  voor de Olympische Spelen 1992 heeft gewerkt en voor OMA waar ze aan  complexe projecten als Euralille in Frankrijk en ZKM  in Karlsruhe heeft gewerkt.

Penning Architectuur en Stedenbouw

Internationale ervaring, verschillende schaalniveaus, verschillende disciplines, wisselwerking architectuur en stedenbouw, integratie technische en milieuaspecten, complexe situaties; zijn de gereedschappen en omgevingen waarin Penning Architectuur en Stedenbouw creatieve oplossingen ziet die uw wensen naar een hoger niveau kunnen brengen.

Iedere ontwerpopgave wordt fris benaderd en in tijd, cultuur en ruimtelijke context geplaatst. Zodat er een karakteristieke oplossing ontstaat waarin de onderdelen met elkaar in dialoog zijn en een meerwaarde verkregen wordt. Het bureau bezit een ruim netwerk van specialisten die al naar gelang de noodzaak ingehuurd kunnen worden. Daarnaast bestaan er samenwerkingsverbanden met andere architecten in binnen en buitenland. Deze leiden tot kruisbestuiving en groei.

Na een gestage groei is het bureau in een netwerkorganisatie getransformeerd. Kennis en gereedschap zijn innovatief uitgebreid, zoals kennis van duurzame energietechnieken en passiefhuisbouw en het werken met o.a.  BIM.

Architectuur de functie vormgeven.

Bewust zoeken naar kwaliteit en langdurige functionaliteit. Analyseren wat de gebruiker wenst, goed luisteren, kijken naar de vraag achter de vraag zodat ruimtelijk antwoord wordt gegeven op de juiste vraag. Vervolgens het gebouw(complex) zodanig ontwerpen dat veranderingen in de toekomst mogelijk zijn zonder het karakter (concept) van het gebouw aan te tasten. Daarnaast ontwerpen we integraal en nemen daarin bij voorkeur de onderstaande prioriteiten voor energie en materiaalgebruik van de Trias Energetica en de Trias Materia mee.

Trias Energetica: 1. Reduceer het energiegebruik, 2. Wek energie op d.m.v. duurzame bronnen, 3. Gebruik fossiele brandstof zo efficiënt mogelijk

Trias Materia: 1. Kies natuurlijk duurzame bouwmaterialen van dichtbij,  2. Hergebruik bouwmaterialen, 3. Gebruik niet duurzame bouwmaterialen zo efficiënt mogelijk

Referenties

“Dag Karin
De vergunning is binnen. De buren zijn ook enthousiast. Dus je zal wel een aanvraag van hun krijgen.
Ik wil je hartelijk danken voor de zeer goede en vriendelijke behandeling tijdens dit hele vergunningsproces. Ik heb het als zeer prettig ervaren. Geen arrogantie en to the point.
Als de verbouwing klaar is zal ik je een foto ervan opsturen.
Groeten Fred Broer”

Fred Broer

Opdrachtgever