Duurzaam renoveren en revitaliseren De Wieken

Publiek

Aanleiding Na 30 jaar is het gebouw aan groot onderhoud toe. Het gebruik is veranderd en heeft meer veiligheid openheid en enkele ruimtelijke aanpassingen nodig. Het gebouw is oncomfortabel door oververhitting enerzijds en de slechte isolatie en koudebruggen anderzijds. Het gebouw is onvoldoende uitnodigend.

In overleg met de gebruikers zijn de ruimtes aangepast en is een plan ontwikkeld waardoor er meer openheid , veiligheid en flexibiliteit ontstaat voor het gebruik van de ruimtes. Daarnaast zijn de aspecten die voor het oncomfortabele binnenklimaat zorgen meegenomen in het plan voor groot onderhoud. Het moment van groot onderhoud is een kans om het gebouw tegen lage investering te verduurzamen en ervoor te zorgen dat het gebruik van fossiele brandstof tot 90 % wordt gereduceerd. Voor de uitwerking is niet de weg van de minste weerstand gekozen, nl. het standaard veranderen tot het minimumniveau van het bouwbesluit. In de pilot is onderzocht wat de meerkosten en opbrengsten zijn voor de verschillende stappen naar steeds verdergaande verduurzaming van het gebouw. Van label B naar A en verdere stappen tot aan passief niveau.

Grip en begrip.Door het hele dak vol te leggen met zonnepanelen kan ca. 19% van het huidige energiegebruik duurzaam worden opgewekt. Het gebouw  aanpassen naar passiefhuisniveau kan een reductie van ca. 90 % van het huidige energiegebruik geven. Om grip en begrip te krijgen op de stappen die hiervoor nodig zijn, zijn de ingrepen met investerings-kosten en de vermindering in exploitatiekosten (energiekosten) overzichtelijk  in kaart gebracht.

De investering tot passief niveau is in circa 12-17 jaar terugverdiend. De energielasten zijn direct tot 10% van het huidige niveau gereduceerd. De uitdaging ligt nu bij de financiering voor deze investering.

Deel Tweet Pin it