Bedrijfsverzamelgebouw Houtpark Amsterdam Nieuwbouw

Bedrijf

Een bedrijfsverzamelcomplex met 21 bedrijfsunits van circa 150 m² -300 m² en een kantoortoren met 4 verdiepingen en 600 m² op de hoek als een prominent baken. Het complex heeft een binnenterrein met parkeerplekken. Alle toe en afvoer vindt via het binnenterrein plaats. Alle bedrijvigheid en bijkomende rommeligheid is zo aan het zicht vanaf het openbaar gebied onttrokken. Het heeft voor de gebruikers het voordeel dat het binnenterrein goed af te sluiten is met enkele hekken en zo een grotere veiligheid biedt. De toren heeft een karakteristieke uitbouw wat het project markeert. De kantoortoren heeft op de begane grond grote glazen puien zodat een showroom functie mogelijk is. Totaal vloeroppervlak 3750 m².
Het gebouw is casco opgeleverd. Naast het ontwerp, vergunningtraject, bestek en begeleiding bij de uitvoering zijn ook de splitsingstekeningen geproduceerd door Penning Architectuur en Stedenbouw.

Deel Tweet Pin it